Baza adresowa w nawigacji MapaMap

Adresy w nawigacji MapaMap zawierają także oznakowanie alfanumeryczne, co oznacza że baza uwzględnia adresy rozróżnione literami np. a,b,c,d. Dzięki temu nawigacja potrafi doprowadzić dokładnie pod konkretna klatkę, jeżeli pod jednym adresem znajdują się różne budynki oznaczone na przykład literami a,b,c,b, itd.