MapaMap POLSKA for Android™ - pobierz

MapaMap Polska for Android ™ - POBIERZ I TESTUJ PEŁNĄ WERSJĘ PROGRAMU 7 DNI BEZPŁATNIE

MapaMap Poland for Android ™ - DOWNLOAD FULL VERSION AND TEST PROGRAM 7 DAYS FREE

 

 

 

1) Pobieranie z serwerów MapaMapPobierz

    Download from MapaMap servers

 

 

 

 

 

2) Pobieranie poprzez sklep Google Play

    Download from Google Play   

 

 

 

 

 

 

 

Minimalne wymagania telefonu / tabletu:

Minimum requirements for your phone / tablet:

 

Wbudowany Moduł GPS / built-in GPS

System opracyjny:

  • Android od wersji 2.3  / Operation system: Android from to version 2.3
  • 400 MB wolnej pamieci na mapy (Primary Storage,SD) / 400 MB of free memory for storing map data (Primary Storage,SD) ,
  • 50 MB wolnej pamięci opreracyjnej do instalacji / 50 MB free operating memory to install.

 

 

Ważne: Podczas instalowania aplikacji na telefonie/tablecie zostaną pobrane duże pliki z mapami, dlatego sugerujemy przed pobraniem skonfigurować połączenie z internetem za pomocą WiFi.

 

Important: During instalation, an application will download large files with maps on your phone/tablet, so we suggest to configure an Internet connection via WiFi, before downloading.