System informacji o korkach

 

 

OMIJANIE KORKÓW - DLA URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM ANDROID

Poczynając od wersji 8.5 system nawigacyjny MapaMap na urządzeniach z dostępem do Internetu będzie uwzględniał korki podczas wyznaczania trasy przejazdu. Nowa funkcjonalność mogła powstać dzięki zebraniu w jednej bazie danych informacji o sytuacji na polskich drogach z wielu miejsc na raz. Dane o natężeniu ruchu samochodów pochodzą z kilku źródeł, między innymi od dotychczasowych użytkowników nawigacji MapaMap, od użytkowników aplikacji mobilnej RadarSTOP, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także dzięki danym statystycznym od firm monitorujących pojazdy.
 

 

INFORMACJE O KORKACH - DLA URZĄDZEŃ GPS Z SYSTEMEM WINDOWS CE
Posiadacze tradycyjnych urządzeń GPS z systemem Windows, które nie mają połączenia z Internetem, instalując najnowsza wersję nawigacji MapaMap zobaczą na swojej mapie dane o natężeniu ruchu w formie graficznej, pod postacią kolorów dróg. Kolor pomarańczowy (natężenie średnie), kolor czerwony (natężenie duże), kolor czarny (natężenie bardzo duże).

 

 

DODATKOWE USPRAWNIENIA - Blokowanie odcinków dróg
W nawigacji MapaMap wprowadzona została możliwość blokowania przez użytkownika dróg czasowo zamkniętych oraz zdejmowania blokad dróg, które wprowadził producent. Funkcjonalność ta będzie przydatna w przypadku przedwczesnego lub opóźnionego oddawania do użytku dróg czasowo remontowanych. Aby zablokować wybrany odcinek drogi, należy wskazać na mapie wybrany punkt, następnie w niego kliknąć i z ukazującego się po kliknięciu menu wybrać funkcję oznaczana ikoną ”+”. Ta właśnie funkcja odpowiada za wprowadzanie do mapy nowych zdarzeń drogowych, w tym możliwości zablokowania danej drogi. Zablokowana w taki sposób droga będzie omijana przy próbie wyznaczenia przez nią trasy.
 

 

ABY  KORZYSTAĆ Z SYSTEMU INFORMACJI O KORKACH

 NALEŻY ZAKTUALIZOWAĆ SWOJĄ MAPĘ DO NAJNOWSZEJ WERSJI