System informacji o korkach

 

 

OMIJANIE KORKÓW - dla urządzeń z systemem Android™

Poczynając od wersji 8.5 system nawigacyjny MapaMap na przenośnych  urządzeniach z systemem Android™ i z dostępem do Internetu będzie uwzględniał korki podczas wyznaczania trasy przejazdu (na terenie Polski). Nowa funkcjonalność mogła powstać dzięki zebraniu w jednej bazie danych informacji o sytuacji na polskich drogach z wielu źródeł. Dane o natężeniu ruchu samochodów pochodzą z kilku źródeł, między innymi od użytkowników nawigacji MapaMap, od użytkowników aplikacji mobilnej RadarSTOP, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 

 

INFORMACJE O KORKACH - dla urządzeń PND z systemem Windows™ CE
Posiadacze tradycyjnych urządzeń PND z systemem Windows™, które nie mają połączenia z Internetem, instalując najnowsza wersję nawigacji MapaMap zobaczą na swojej mapie dane o natężeniu ruchu w formie graficznej, pod postacią kolorów dróg (na terenie Polski). Kolor pomarańczowy (natężenie średnie), kolor czerwony (natężenie duże), kolor czarny (natężenie bardzo duże).

 

 

DODATKOWE USPRAWNIENIA - Blokowanie odcinków dróg
W nawigacji MapaMap wprowadzona została możliwość blokowania przez użytkownika dróg czasowo zamkniętych oraz zdejmowania blokad dróg, które wprowadził producent (na terenie Polski). Funkcjonalność ta będzie przydatna w przypadku przedwczesnego lub opóźnionego oddawania do użytku dróg czasowo remontowanych. Aby zablokować wybrany odcinek drogi, należy wskazać na mapie wybrany punkt, następnie w niego kliknąć i z ukazującego się po kliknięciu menu wybrać funkcję oznaczana ikoną ”+”.
 

 

ABY  KORZYSTAĆ Z SYSTEMU INFORMACJI O KORKACH

 NALEŻY ZAKTUALIZOWAĆ SWOJĄ MAPĘ DO NAJNOWSZEJ WERSJI