MapaMap POLSKA for Android™ - pobierz

MapaMap Polska for Android ™ - POBIERZ I TESTUJ PEŁNĄ WERSJĘ PROGRAMU 7 DNI BEZPŁATNIE

MapaMap Poland for Android ™ - DOWNLOAD FULL VERSION AND TEST PROGRAM 7 DAYS FREE

 

 

 

1) Pobieranie z serwerów MapaMapPobierz

    Download from MapaMap servers

 

 

 

 

 

2) Pobieranie poprzez sklep Google Play

    Download from Google Play   

 

 

 

 

 

 

 

Minimalne wymagania telefonu / tabletu:

Minimum requirements for your phone / tablet:

 

  • telefon, tablet z systemem operacyjnym Android™ od wersji 4.0 lub nowszy / phone, tablet with operation system Android™ from version 4.0 or newer
  • wbudowany odbiornik GPS / built-in GPS receiver
  • 500 MB wolnej pamięci na przechowywanie danych mapowych (pamięć wewnętrzna,SD) / 500 MB of free memory for storing map data (internal storage,SD) ,
  • 70 MB wolnej pamięci wewnętrznej do instalacji / 70 MB of free internal storage to install.

 

 

Ważne: Podczas instalowania aplikacji na telefonie/tablecie zostaną pobrane duże pliki z mapami, dlatego sugerujemy przed pobraniem skonfigurować połączenie z internetem za pomocą WiFi.

 

Important: During instalation, an application will download large files with maps on your phone/tablet, so we suggest to configure an Internet connection via WiFi, before downloading.