Rozwiązania dla Biznesu

MapaMap API to interfejs programistyczny umożliwiający komunikowanie się aplikacji Klienta z oprogramowaniem nawigacyjnym MapaMap na konsumenckie urządzenia przenośne z systemem Android™ (telefon, tablet). MapaMap API jest dostępne dla produktów z mapami Polski i Europy.

Producenten nawigacji MapaMap oraz dostawcą mapy Polski jest firma Emapa S.A

 

 

MapaMap API to rozwiązanie dedykowane Klientom, chcącym usprawnić proces komunikacji pomiędzy centralą a kierowcą. Interfejs programistyczny pozwala na połączenie wewnętrznego systemu firmowego (dowolny program transportowy Klienta, system CRM, narzędzie Business Intelligence) z nawigacją MapaMap.

 

Możliwości systemu MapaMap API to:

 

  • przesyłanie z systemu Klienta współrzędnych x,y i/lub adresu do nawigacji MapaMap
  • wyznaczenie trasy do zadanych punktów,
  • możliwość określenia punktów via,
  • odtworzenie zapisanej trasy,
  • dostęp do statusu wyznaczonej trasy oraz jej statystyk

 

Komunikacja w systemie MapaMap API

 

 

Komunikacja jest oparta o mechanizm intencji (Intent) przesyłanych do aplikacji MapaMap lub aplikacji klienta za pośrednictwem broadcastu. Warunkiem odebrania intencji jest implementacja klasy BroadcastReceiver.

 

Każdy komunikat przekazywany za pośrednictwem intencji do aplikacji MapaMap zawiera klucz funkcji oraz parametr. Intencja może zawierać dane typu atomowego, tablicowego bądź strukturalnego typu JSON. Jeśli parametr funkcji nie został sprecyzowany, wówczas jest taki sam jak klucz.