Dożywotnia Aktualizacja Mapy (LTM)

Usługa Dożywotniej Aktualizacji Mapy (Usługa LTM) i ogólne warunki jej świadczenia


Niektóre wersje nawigacji MapaMap z mapą Polski są oferowane z Usługą Dożywotniej Aktualizacji Mapy (Usługa LTM). Wersje te zawierają w nazwie symbol LTM (ang. Life Time Maps). Usługa LTM polega na nieodpłatnym dostarczaniu nabywcy nawigacji MapaMap kolejnych aktualizacji mapy i jest świadczona na następujących warunkach:


1. Usługa LTM jest udzielana na jedno oznaczone (w rozumieniu numeru lub innego jednoznacznego identyfikatora) urządzenie, na którym działa nawigacja MapaMap®, na cały okres użytkowania (eksploatacji) tego urządzenia pod warunkiem, że w tym czasie parametry (możliwości techniczne) urządzenia, przykładowo wielkość pamięci operacyjnej, obsługiwane karty pamięci zewnętrznej, rozdzielczość wyświetlacza, moc procesora, itp., są odpowiednie (wystarczające) do prawidłowego działania kolejnych wersji oprogramowania MapaMap® i/lub map dostarczanych w ramach Usługi LTM.
2. Usługa LTM przestaje być świadczona (wygasa), gdy producent urządzenia zaprzestanie: (i) wsparcia technicznego danego modelu urządzenia, rozumianego jako zapewnienie przez producenta możliwości naprawy pogwarancyjnej, (ii) dostarczania części zamiennych oraz akcesoriów do urządzenia.
3. Usługa LTM wygasa w przypadku zaprzestania przez producenta wytwarzania nawigacji MapaMap® w wersji dedykowanej do działania pod tym systemem operacyjnym, pod którym działa produkt objęty Usługą LTM.
4. Usługa LTM nie może zostać przeniesiona na inne urządzenie.
5. Świadczący Usługę LTM, będzie dokładać wszelkich starań, aby w każdym roku jej obowiązywania, dostarczyć w jej ramach cztery aktualizacje mapy.


Warunki szczegółowe:


Usługa LTM dla urządzeń z systemem Android
W przypadku Usługi LTM świadczonej dla urządzenia mobilnego z systemem Android, usługa ta jest aktywna już od pierwszego uruchomiania nawigacji MapaMap. W jej ramach, mapa będzie automatycznie aktualizowana przez nawigację MapaMap pod warunkiem, że urządzenie będzie posiadało dostęp do Internetu.


Usługa LTM dla urządzeń z systemem Windows CE
W przypadku Usługi LTM świadczonej dla urządzenia typu PND (personal navigation device) z systemem Windows CE, aktualizacje map udostępniane są użytkownikowi do samodzielnej instalacji. W tym celu niezbędne jest uprzednie aktywowanie Usługi LTM.


Aktywację Usługi LTM przeprowadza się w serwisie na stronie www.MojeMapy.mapamap.pl . Proces aktywacji polega na przypisaniu numeru seryjnego mapy zawartej w danej nawigacji MapaMap do podanego przez użytkownika adresu e-mail oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie związanej z tym korespondencji e-mailowej. Po dokonaniu aktywacji Usługi LTM, użytkownik automatycznie otrzymuje mailem informacje o dostępności kolejnych aktualizacji mapy. Będą one udostępniane do pobierania i instalacji w serwisie internetowym www.MojeMapy.mapamap.pl, w zakładce "Do pobrania".