14-09-2012

MapaMap 7.3 - Najnowsze mapy Polski z III kwartału 2012

Pragniemy poinformować, że do nawigacji MapaMap, pojawił się nowy pakiet map cyfrowych POLSKI z III kwartału 2012 udostępniany wraz z aplikacją MapaMap 7.3


Nowe mapy Polski zawierają następujące dane:
- Ponad 2,7 miliona adresów (nowych 16 407)
- Ponad 483 tysiące km dróg (nowych 1952 km)
- 12 337 planów miast i miejscowości (nowych 338)
- Ponad 46 tysięcy km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych ( nowych 142 km)

 

Wprowadzone zostały następujące nowe inwestycje drogowe:
 

NAZWA  NOWEJ  INWESTYCJI  DROGOWEJ
(Numer drogi: A1) Autostrada A1 od węzła Zabrze Północ do węzła Bytom
(Numer drogi: A1) Autostrada A1 od węzła Bytom do węzła Pyrzowice
(Numer drogi: A2) Autostradowa obwodnica Mińska Mazowieckiego
(Numer drogi: S7) Południowa obwodnica Gdańska
(Numer drogi: S1) Odcinek drogi ekspresowej od węzła Lotnisko do węzła Pyrzowice
(Numer drogi: S5) Wschodnia obwodnica Poznania
(Numer drogi: S7) Droga ekspresowa Pasłęk -Miłomłyn
(Numer drogi: S11) Obwodnica Poznania od węzła Dąbrówka do węzła Głuchowo
(Numer drogi: S8) Droga ekspresowa S8 wraz z obwodnicą Choroszczy
(Numer drogi: S14) Ekspresowa obwodnica Pabianic
(Numer drogi: S8) Ekspresowa obwodnica Zambrowa
(Numer drogi: 16) Obwodnica Ełku (4 etap)
(Numer drogi: 196) Obwodnica Murowanej Gośliny
(Numer drogi: 708) Obwodnica Strykowa
(Numer drogi: lokalna) Śródmiejska Obwodnica Środy Wielkopolskiej
(Numer drogi: 264) Obwodnica Kleczewa
(Numer drogi: lokalna) Obwodnica Dobczyc
Kilkadziesiąt rond w całej Polsce
Kilkadziesiąt skrzyżowań i dróg (zmiana geometrii i przebiegu)

 

Nowy pakiet map cyfrowych Polski oznaczony symbolem PL-2012Q3 będzie sukcesywnie dostosowywany do wszystkich urządzeń GPS sprzedawanych z nawigacją MapaMap. Zarejestrowanych użytkowników będziemy informowali drogą e-mailową o fakcie udostępnienia nowej wersji map do ich urządzenia GPS.