07-12-2012

MapaMap 7.4 z Systemem Informacji o Korkach

Pragniemy poinformować o premierze najnowszej MapaMap 7.4 z systemem informacji o korkach. Nowa wersja naszej nawigacji będzie sukcesywnie udostępniana na poszczególne platformy sprzętowe oraz różne typy urządzeń GPS. Nowa MapaMap 7.4 zawiera dane o natężeniu ruchu na polskich drogach, które są udostępniane użytkownikom dzięki połączeniu danych statystycznych z bieżącymi informacjami o sytuacji drogowej.

 

 

Posiadacze tradycyjnych urządzeń GPS z systemem Windows (tzw PND), które nie mają połączenia z Internetem, zobaczą na swojej mapie dane o natężeniu ruchu w formie graficznej, pod postacią kolorów dróg. Kolor pomarańczowy (natężenie średnie), kolor czerwony (natężenie duże), kolor czarny (natężenie bardzo duże).

 

Dla telefonów i tabletów z systemem Android, które będą miały dostęp do Internetu, oprócz danych statystycznych prezentowanych w formie graficznej, MapaMap 7.4 będzie dostarczała informacje ON-LINE o miejscowych utrudnieniach w ruchu spowodowanych wypadkami, remontami dróg lub innymi zdarzeniami losowymi.

 


 

Nowe funkcję

MapaMap 7.4 wprowadza także dodatkowe funkcje. Pierwszą z nich jest możliwość blokowania przez użytkownika dróg czasowo zamkniętych oraz zdejmowania blokad dróg, które wprowadził producent. Funkcjonalność ta będzie przydatna w przypadku przedwczesnego lub opóźnionego oddawania do użytku dróg czasowo remontowanych. Drugą nową funkcją jest ostrzeganie przed wypadkami oraz innymi utrudnieniami ruchu na drogach. W przypadku takiego zdarzenia na zaplanowanej trasie, użytkownik zostanie o nim odpowiednio wcześniej poinformowany specjalnym sygnałem dźwiękowym oraz informacją graficzną na panelu nawigacyjnym. Dodatkowo po zaplanowaniu trasy można zawczasu sprawdzić jakie utrudnienia czekają na nas na drodze, korzystając z funkcji „Lista zdarzeń drogowych” i zdecydować czy nie wybrać jednak innej trasy podróży.

 

 

Nowe mapy

MapaMap 7.4 została także zaopatrzona w najnowszy pakiet map cyfrowych Polski oznaczonym symbolem PL_2012Q4. Nowe mapy wprowadzają ponad 1260 km dróg, 203 nowe plany miast i miejscowości, 474 punktów kontroli systemu Via Toll, prawie 1000 nowych obiektów POI oraz nowo otwarte inwestycje drogowe a tym:


- Autostrada A4 na odcinku Rzeszów Centrum – Rzeszów Wschód
- Autostrada A1 na odcinku Stryków - Kowal
- Odcinek drogi ekspresowej S8 Radziejowice - Piotrków Trybunalski
- Odcinek drogi ekspresowej S7 Nidzica - Olsztynek
- Odcinek drogi ekspresowej S8 Wrocław-Oleśnica
- Odcinek drogi ekspresowej S8 Oleśnica-Syców
- Odcinek drogi ekspresowej S11 Rokietnica – Złotkowo (obwodnica Poznania)
- Odcinek drogi ekspresowej S14 (obwodnica Pabianic)
- Odcinek drogi ekspresowej S51 (obwodnica Olsztynka)
-OBWODNICE: Jarosławia, Jeleniej Góry, Jędrzejowa, Mławy, Przemyśla, Rzeszowa, Skórcza, Trzebiatowa i Żyrardowa

 

Aby korzystać z systemu informacji o korkach należy zaktualizować swoją nawigację do wersji 7.4 poprzez zamówienie najnowszej mapy o symbolu PL_2012Q4. Zarejestrowani użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach w nawigacji MapaMap będą informowani e-mailowo o dodtępności nowej MapyMap 7.4 dla ich typu urzadzenia GPS.

 

System informacji o korkach. Więcej ...