15-03-2015

Nowe mapy z I kwartału 2015 - wprowadza MapaMap 8.6

Premiera najnowszej wersji nawigacji MapaMap oznaczonej  numerem 8.6. Oferuje ona użytkownikom ponad 7.2 miliona adresów wraz z aktualnymi mapami Polski z I kwartału 2015, nową funkcję ostrzegania przed odcinkowymi pomiarami prędkości oraz inne udogodnienia w tym rozbudowę funkcji społecznościowych.

 

 

Nowe mapy I kwartał 2015
Najnowszy pakiet map zawiera ponad 7.2 miliona punktów adresowych w Polsce, które dodatkowo zaopatrzone są w oznakowanie alfanumeryczne, co oznacza że baza uwzględnia adresy rozróżnione literami od A do Z. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawigacja potrafi doprowadzić dokładnie pod konkretną klatkę, nawet jeżeli pod jednym adresem znajdują się różne budynki oznaczone na przykład literami A,B,C,D, itd.

 

Aktualizacji poddana została również sieć drogowa w Polsce w wyniku czego do mapy dodano 2422 km nowych odcinków drogowych. Do nowej wersji dodano także 43 km nowych szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych, których w sumie nawigacja oferuje już 46 322 km. W aktualizacji nie zostały pominięte obiekty POI, których doszło 4539 tworząc tym samym bazę ponad 356 tysięcy obiektów do których można się nawigować. Powiększona została także o 258 sztuk liczba tablic drogowych wyświetlanych podczas zbliżania się do głównych rozjazdów na autostradach i drogach ekspresowych, obecnie baza danych zawiera ich aż 3638. Wraz z nową mapą pojawia się także funkcja asystenta pasa ruchu dla Gdańska oraz Gdyni, warto przypomnieć że dotychczas była ona dostępna dla odcinków autostradowych i ekspresowych oraz takich aglomeracji miejskich jak: Warszawa, Kraków, Poznań Łódź i Wrocław.

 

 

Odcinkowy pomiar prędkości
Główny Inspektorat Transportu Drogowego na rok 2015 zaplanował uruchomienie w Polsce 29 miejsc z odcinkowym pomiarem prędkości. Będą to odcinki dróg na których zostaną rozstawione urządzenia mierzące średnią prędkość samochodu. Każdy kierowca którego średnia prędkość przekroczy limit dozwolony na danym odcinku drogi, automatycznie otrzyma mandat na takiej samej zasadzie, jak z dobrze nam znanych fotoradarów. Dlatego też w najnowszej wersji nawigacji MapaMap producent wprowadza funkcję ostrzegania przed odcinkowymi kontrolami prędkości. Ponieważ dokładna data ich uruchomienia nie jest jeszcze znana, użytkownicy nawigacji będą mogli uaktywnić tę funkcję samodzielnie w ustawieniach systemu i będzie ona dostępna dla wszystkich wersji nawigacji MapaMap.

 

 

Funkcje społecznościowe i pozostałe zmiany
Najnowsza MapaMap 8.6 dalej rozwija funkcje społecznościowej wymiany danych pomiędzy użytkownikami. W nowej wersji wprowadzona została funkcja dodawania ograniczeń prędkości na danym odcinku drogi, jeżeli takie ograniczenie nie zostało wprowadzone do mapy przez producenta. Zgłaszane przez użytkowników ograniczenia prędkości będą przesyłane ON-LINE, dlatego też funkcja ta dostępna będzie wyłącznie dla urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu (systemy Android oraz iOS). Do innych zmian jakie wprowadza nowa wersja 8.6 można zaliczyć także nowy sposób uszeregowaniu kategorii POI w menu „widok POI” oraz „odświeżoną” kolorystykę mapy.

 

Aktualne mapy Polski do systemów nawigacyjnych MapaMap zawierające opisane zmiany można zamówić na stronie: http://www.mapamap.pl/shop/updates