03-06-2015

Premiera MapyMap 8.7 - nowy silnik nawigacyjny, aktualne mapy Q2 2015

Producent systemu nawigacyjnego MapaMap udostępnia najnowsze mapy Polski z II kwartału 2015 roku wraz z nową wersją oprogramowania MapaMap 8.7. W pierwszej kolejności aktualizacja zostanie udostępniona dla tradycyjnych urządzeń GPS z systemem Windows, w kolejnym etapie nowe mapy pojawią się dla telefonów iphone i tabletów ipad oraz dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemem Android. Największą zmianą w oprogramowaniu jest  nowy „silnik” nawigacyjny, który znacznie usprawnia routing.

 

 

Poprawiony Routing – czyli zmiany w algorytmach wyznaczania tras

Inżynierowie tworzący oprogramowanie MapaMap gruntownie przeanalizowali dane statystyczne z ostatnich 2 lat opisujące natężenie ruchu na drogach w Polsce. Na podstawie tych danych opracowane zostały nowe algorytmy wyznaczania tras uwzględniające polskie realia drogowe. Nowe algorytmy zostały wykorzystane przy budowie nowego „silnika” nawigacyjnego, który został zaimplementowany do najnowszej wersji MapaMap 8.7. Dzięki nowym algorytmom znacznej poprawie uległ routing, czyli planowanie optymalnych tras dojazdu do celu, a także szacowanie czasu dotarcia do celu.

 

 

Świeże mapy z II kwartału 2015

Najnowsza wersja nawigacji MapaMap 8.7 wprowadza także aktualne mapy Polski z II kwartału 2015. Aktualizacji poddana została sieć dróg (dodano pond 3000 km), baza obiektów POI oraz baza fotoradarów stacjonarnych. Producent w nowej mapie uwzględnił także wszystkie nowe oddane inwestycje drogowe, a także podwoił w bazie danych informacje o ilości pasów uchu na danej drodze, które są wykorzystywane w funkcji asystenta pasa ruchu.

 

 

Ograniczenia prędkości – czyli coś na czasie

W nowej wersji systemu MapaMap 8.7, między innymi dzięki pomocy społeczności użytkowników, producent dokonał aktualizacji danych o ograniczeniach prędkości na drogach. Obecnie nawigacja MapaMap wyświetla informację o ograniczeniach prędkości na wszystkich drogach krajowych oraz w ponad 160 miastach. Przypominamy także, że w nawigacji MapaMap można włączyć funkcję ostrzegania przed przekraczaniem dozwolonej prędkości. Włącza się ją w menu: Ustawienia / Opcje nawigacji / Ograniczenia prędkości (ON/Off). Włączenie skutkuje wyświetlaniem na mapie informacji o dozwolonej prędkości, a w momencie jej przekroczenia tablica z prędkością zapala się na żółty kolor ostrzegawczy.