07-09-2016

Nawigacja MapaMap wersja 10.2.

 

Nowa wersja MapyMap oferuje ponad 8,2 miliona adresów wraz z aktualnymi mapami Polski z III kwartału 2016.

We wrześniu 2016 roku wraz z wydaniem wersji 10.2 nawigacji MapaMap, producent Emapa S.A. udostępniła kolejną aktualizację mapy Polski. W tej edycji MapyMap szczególna uwaga została poświęcona rozbudowie bazy punktów adresowych, która powiększyła się o 1,1 miliona rzeczywistych punktów adresowych. W rezultacie dokładna nawigacja pod wybrany adres możliwa jest dodatkowo w 2 890 miejscowościach. Obecnie w MapieMap dostępnych jest 8,2 miliona adresów, co czyni z niej jednego z liderów wśród nawigacji dostępnych na polskim rynku.

 


Aktualne mapy z III kwartału 2016 roku
W mapie Polski wykorzystywanej w najnowszej wersji MapyMap zaktualizowana została sieć drogowa: dodano m.in. obwodnicę Brodnicy na drodze krajowej nr 15 oraz ulice i drogi usprawniające lokalną komunikację m.in.:

 

  • nowy układ drogowy przy lotnisku Balice,
  • nowy układ drogowy przy dworcu Łódź-Fabryczna,
  • obwodnicę Bielan Krakowskich,
  • połączenie Goleniowa Zachodniego z Goleniowskim Parkiem Technologicznym.

 

Dodano także ponad 700 km szlaków pieszych oraz szlaków i ścieżek rowerowych. W rezultacie nawigacja MapaMap zawiera już ponad 85 tys. km szlaków turystycznych. Aktualna mapa Polski zawiera także uzupełnione atrybuty asystenta pasa ruchu dla dróg ekspresowych i autostrad.

 

W najnowszej mapie Polski zawarto również informacje o aktualnie realizowanych inwestycjach drogowych m.in. obwodnicy Pawłowic, których oddanie do użytku planowane jest na IV kwartał 2016 - po oficjalnym otwarciu tych dróg dane te są aktualizowane. Informacje te, jak również informacje o bieżących utrudnieniach w ruchu udostępniane m.in. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz zgłaszane przez użytkowników MapyMap a także informacje o utrudnieniach związanych z lokalnymi wydarzeniami np. Nightskating w Białymstoku czy 5. Półmaraton Dwóch Mostów w Płocku, są zapisywane w specjalnym pliku dostępnym do pobrania ze strony www.mapamap.pl. W przypadku urządzeń z systemem Windows CE™ (urządzenia PND) użytkownik może samodzielnie pobrać ze strony ten plik uzyskując bieżące informacje o aktualnych zmianach i utrudnieniach na drogach. W odniesieniu do MapyMap na platformę Android™, dane te są automatycznie udostępniane użytkownikowi (wymagane jest połączenie z Internetem).

 

Ponadto, na stronie www.mapamap.pl dostępny jest wykaz ulic z lokalnymi ograniczeniami w ruchu drogowym.

 


Usprawnienia aplikacji MapaMap
W aktualnej wersji MapyMap została zmodyfikowana kategoryzacja niektórych dróg Polski. W rezultacie wzrosła jakość routingu i wyznaczania tras.
Użytkownikom MapyMap w wersji na platformę Android™ udostępnione zostały modyfikacje dotyczące funkcjonalności Text To Speech (TTS) oraz modyfikacje interfejsu programistycznego MapaMap API, umożliwiającego dwustronną komunikację pomiędzy MapąMap, a oprogramowaniem klienta.

 

MapaMap dla samochodów ciężarowych.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami na początku IV kwartału 2016 roku planowana jest premiera MapyMap w wersji dla samochodów ciężarowych. W pierwszej kolejności udostępniona zostanie wersja na platformę Android™ z mapą Polski oraz mapą Europy.

 

Wydanie MapyMap w wersji dla samochodów ciężarowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów z sektora transportowego, w którym od wielu już lat Emapa oferuje internetowe systemy optymalizacji transportu. MapaMap w wersji dla samochodów ciężarowych będzie uzupełnieniem, a zarazem poszerzeniem oferty produktowej Emapy.

 

Zapraszamy do odwiedzenia sklepu MapyMap http://www.mapamap.pl/pl/shop/soft.
Z pozdrowieniami,
Zespół MapyMap.