27-06-2011

Dziecko głosem sumienia kierowcy - w nawigacji

Prośba kilkuletniej dziewczynki zwracającej się do kierowcy: „Proszę zwolnij, zanim coś się stanie, prędkość zabija. Włącz myślenie” powoduje, że odruchowo zdejmujemy nogę  z gazu i patrzymy na szybkościomierz. W ten sposób, producent najnowszej wersji oprogramowania do nawigacji MapaMap 7.0 wspiera tegoroczną, wakacyjną kampanię społeczną „Prędkość zabija. Włącz myślenie”.


Dziecinny głos sumienia usłyszymy po przekroczeniu dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym – by jednak nie zniechęcać kierowców – komunikat usłyszymy nie częściej niż raz na 2 godziny.

 

 

1 czerwca bieżącego roku wystartowała ogólnopolska kampania społeczna realizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem „Prędkość zabija. Włącz myślenie”. Celem akcji jest uświadomienie i przypominanie kierowcom wyruszającym w wakacyjne podróże, jak ważne jest zachowanie odpowiedniej prędkości podczas jazdy. Kampania będzie obejmowała spoty reklamowe w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych, oraz specjalnie przygotowane komunikaty dźwiękowe, które będą ostrzegały kierowców korzystających z nawigacji samochodowej MapaMap.

 

Producent nawigacji MapaMap ma nadzieję, że głos płynący z urządzeń GPS będzie najbardziej skutecznym narzędziem wpływającym na poprawne zachowania kierowców, gdyż dotrze do nich dokładnie w chwili, gdy znajdują się za kierownicą. Najnowsza wersja nawigacji MapaMap oznaczona symbolem 7.0 wprowadza szereg funkcjonalności związanych z tą akcją. Przede wszystkim już na samym starcie podczas uruchamiania nawigacji wyświetlana jest plansza informująca o akcji. Następnie w formie komunikatu dźwiękowego, usłyszymy apel kilkuletniej dziewczynki zwracającej się do kierowcy słowami: „Proszę zwolnij, zanim coś się stanie, prędkość zabija. Włącz myślenie”.

 

MapaMap 7.0 posiada także funkcję ostrzegania kierowców przed przekraczaniem dozwolonej prędkości. Jeżeli użytkownik nawigacji aktywuje tę funkcję, to w każdej sytuacji, gdy przekroczy dozwoloną prędkość, na ekranie nawigacji wyświetli mu się informacja o takim przekroczeniu. Jeżeli przekroczenie będzie miało miejsce w terenie zabudowanym dodatkowo zostanie ponownie odtworzony komunikat dźwiękowy z głosem dziecka proszącym o zwolnienie.

 

W trosce o skuteczność i społeczną akceptację akcji, producent MapyMap odtwarzanie  dodatkowego komunikatu ograniczył w czasie - będzie się on pojawiał nie częściej, niż co 2 godziny -  aby nie zniechęcić kierowców do aktywowania tej funkcji.

 

Cała akcja związana z komunikatami wypowiadanymi głosem dziecka zakończy się wraz z wakacjami. W nawigacji pozostanie jednak funkcja dźwiękowego ostrzegania o przekraczaniu prędkości, tak samo jak dostępne od dawna ostrzeganie przed fotoradarami, przejazdami kolejowymi oraz innymi niebezpiecznymi miejscami.