FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Jak zarejestrować produkt?

Aby zarejestrować produkt MapaMap proszę wykonać następujące czynności:

- wejść do serwisu internetowego www.mojemapy.imagis.pl

- założyć w serwisie konto, podając jako login swój adres e-mail oraz wymyślić hasło

- po założeniu konta, proszę się zalogować, wykorzystując swój login oraz hasło

- po zalogowaniu w zakładce „Moje produkty” proszę wybrać „Rejestruję produkt” oraz podać numer seryjny MapaMap (12-sto znakowy)

 

2. Co zyskuję rejestrując się?

Rejestrując produkt otrzymujesz:

- kopie zapasową swojego produktu

- informacje na temat udostepnianych aktualizacjach map

 

3. Co to jest numer seryjny?

Numer seryjny jest to dwunasto znakowy numer, składa się ze znaków w przedziale od A do F, oraz od 0-9. Jest to indywidualny numer licencji na użytkowanie produktu MapaMap.

 

4. Gdzie znajdę numer seryjny?

Numer seryjny w zależności od wersji MapyMap może być umieszczony w różnych miejscach, ale należy go szukać przede wszystkim w samej aplikacji MapaMap. Aby odczytać numer seryjny z aplikacji MapaMap, należy wybrać z Menu Głównego przycisk "Ustawienia", a następnie przycisk „MapaMap INFO” w wyniku czego powinno pojawić sie okno prezentujące numer seryjny.

 

Jeżeli w aplikacji MapaMap nie znajdą Państwo numeru seryjnego, dopiero wtedy należy go szukać w następujących miejscach:

 

- może być naklejony na instrukcję obsugi nawigacji/urządzenia lub ulotkę licencyjną

- może być naklejony lub wygrawerowny na karci pamięci SD
- może być naklejony na urządzenie GPS na specjalnym hologramie*

UWAGA: Na niektórych naklejkach z numerem seryjnym MapyMap można spotkać dwa ciągi cyfr i liter. Numer seryjny MapyMap to ostatni ciąg dwunastu cyfr i liter. Poprzedzający go ciąg znaków jest jedynie numerem naklejki.

 

5. Gdzie mogę znaleźć przewodnik użytkownika MapyMap?

Materiały dotyczące obsługi produktów są umieszczone na naszej stronie internetowej www.MapaMap.pl, w zakładce „POBIERZ”

 

6. Jak mogę sprawdzić wersję MapyMap, jaka jest na moim urządzeniu?

Informacja o wersji produktu jest zawarta w aplikacji MapaMap. Można ją odczytać w tym samym miejscu co numer seryjny MapyMap (zobacz pytanie nr:4)

 

7. Czym jest wersja mapy, a czym jest wersja aplikacji?

Wersja aplikacji- jest to numer oprogramowania MapaMap zainstalowanego na twoim urządzeniu.

Wersja map- jest to symbol mapy zainstalowanej na Twoim urządzeniu.

 

8. Jak mogę zaktualizować mapy na moim urządzeniu?

Aby dokonać aktualizacji należy wejść na stronę www.mapamap.pl/shop/updates podać numer seryjny swojej MapyMap oraz adres e-mail. W wyniku tej operacji zaprezentujemy dostępne aktualizacje map dla Państwa wersji produktu.

9. Jak mogę rozszerzyć mapy z wersji Easy do TOP?

Rozszerzenie z wersji Easy do wersji TOP można zamówić wchodząc na stonię www.mapamap.pl/shop/updates i  podając numer seryjny swojej MapyMap oraz adres e-mail. W wyniku tej operacji zaprezentujemy dostępną ofertę rozszerzenia.

 

10. Co to jest UPGRADE, PRENUMERATA, ROZSZERZENIE?

Upgrade- jest to jednorazowa aktualizacja map do najbardziej aktualnych danych.

Prenumerata – jest to specjalna usługa, której wykupienie gwarantuje bezpłatny dostęp do 4 kolejnych aktualizacji map, jakie zostaną udostępnione dla Państwa wersji oprogramowania MapaMap.

Rozszerzenie – jest to przejście z jednego typu produktu do drugiego. Na przykład rozszerzenie z MapaMap Easy do MapaMap TOP.

 

11. Co to jest aktualizacja mapy?

Aktualizacja mapy to wprowadzanie nowych informacji do map cyfrowych zawartych w oprogramowaniu MapaMap, a w szczególności:

a)dodawanie nowo powstałych dróg oraz nowych planów miast i miejscowości

b)aktualizacja dotychczasowych danych, poprawianie ewentualnych błędów

Aktualizacje map są płatne i można je zamówić na stronie głównej www.MapaMap.pl (w oknie "aktualizacje map" należy podać numer seryjny swojej MapyMap oraz adres e-mail.)

 

12. Co to jest aktualizacja aplikacji nawigacyjnej?

Aktualizacja aplikacji to wprowadzanie do oprogramowania MapaMap nowych funkcjonalności oraz ewentualna poprawa działania dotychczasowych funkcji.
 

 

13. Jak pobrać plik instalacyjny?

Plik instalacyjny można pobrać z zakładki „do pobrania”, z serwisu www.mojemapy.imagis.pl

 

14. Jak zainstalować nowa wersję oprogramowania MapęMap?

Aby zainstalować nowo pobrany upgrade lub rozszerzenie należy wykonać następujące kroki:

- pobierz plik instalacyjny dostępny w zakładce „do pobrania” z serwisu www.mojemapy.imagis.pl

- podłącz swoje urządzenie PND do komputera PC kablem USB

- dokonaj synchronizacji urządzenia PND z komputerem PC przy pomocy programu Microsoft Active Sync

- uruchom pobrany wcześniej plik instalacyjny

- postępuj zgodnie z poleceniami instalatora

 

15. Jak zsynchronizować urządzenie nawigacyjne z komputerem PC ?

Do zainstalowania aktualizacji oprogramowania MapaMap na urządzeniu nawigacyjnym konieczne jest połączenie urządzenia z komputerem PC. Do synchronizacji większości urządzeń nawigacyjnych z komputerem PC konieczne jest natomiast zainstalowanie specjalnego oprogramowania.

Dla systemów operacyjnych starszych niż Windows Vista (a więc m.in. dla Windows XP, Windows 2000) jest nim program Microsoft ActiveSync. Dostępny jest on do pobrania TUTAJ. Należy przejść do końca tej strony (na dół) i pobrać plik o nazwie SETUP.MSI. Po zapisaniu pliku na dysku komputera PC należy go uruchomić, a wtedy rozpocznie się instalacja oprogramowania Microsoft ActiveSync. Po zakończeniu instalacji można podłączyć urządzenie GPS do komputera. Program ActiveSync powinien automatycznie nawiązać połączenie z urządzeniem. O aktywnym połączeniu świadczy zielona ikona programu AciveSync w prawym dolnym rogu ekranu.

System operacyjny Windows Vista oraz Windows 7, do synchronizacji komputera PC z urządzeniem, wymagają programu o nazwie "Microsoft Windows Mobile Device Center". Można go pobrać TUTAJ . W celu instalacji tego oprogramowania należy kliknąć przycisk "Kontynuuj" znajdujący się na tej stronie. Po zainstalowaniu oprogramowania możliwa jest synchronizacja urządzenia z komputerem PC.

 

16. Co zrobić, gdy następuje przerwanie instalacji oprogramowania MapaMap?

- sprawdź dostępność wolnej pamięci na dysku

- sprawdź czy karta SD nie jest zabezpieczona przed kopiowaniem

- sprawdź stabilność połączenia, i synchronizacji urządzania z komputerem

 

17. Gdzie mogę zgłaszać uwagi dotyczące map?

Uwagi dotyczące map prosimy zgłaszać  na stronie: http://opis.emapi.pl/zglos-poprawke/

 
 

18.Czy można zakupić i zainstalować mapy u Państwa w firmie?

Nasza pomoc techniczna może wykonać usługę instalacji oprogramowania MapaMap na Twoim urządzeniu. W tym celu skontaktuj się naszymi konsultantami i umów się na taką usługę.

- Koszt usługi instalacji wynosi 30 PLN

- Dodatkowo klient ponosi koszt wybranej aktualizacji

- Płatność w siedzibie firmy Emapa S.A. jest możliwa tylko gotówką

 

19. Co to jest numer urządzenia, gdzie go znajdę?

 

Numer urządzenia jest to indywidualny numer jaki jest nadawany urządzeniu PND w czasie produkcji. Numerem urządzenia może być także numer karty SD na której oprogramowania MapaMap jest zainstalowane. Numer urządzenia potrzebny jest do wygenerowania klucza odblokowujacego mapę. Można go odczytać z urządzenia wyłącznie poprzez uruchominie nowej wersji oprogramowania MapaMap nie instalowanej jeszcze na danycm urządzeniu GPS. 

 

20. Co to jest KLUCZ ODBLOKOWUJACY ?

 

Niektóre nowe licencje oprogramowania MapaMap dla tradycyjnych urządzeń PND z systemem Windows CE do pierwszego uruchominia wymagają wprowadzenia tak zwanego klucza odblokowującego. Jego wprowadzenie jest również wymagane na ostatnim etapie instalowania aktualizacji map na urządzeniach GPS. Klucz odblokowujący wymagany jest w celu zabezpieczenia posiadaczy legalnych licencji oprogramowania MapaMap przez próbami nieautoryzowanego użycia ich licencji na innym urządzeniu PND. Klucz odblokowujacy to 25 znakowy numer, który jest swojego rodzaju zaszyfrowanym powiązaniem numeru licencji oprogramowania MapaMap z numerem urządzenia PND na którym ta licencja będzie wykorzystywana.  Poniżej znajduje się informacja w jaki sposób wygenerować klucz obdlokowujący.

Generowanie klucza:

Klucz odblokowujący można wygenerować w serwisie internetowym www.mojemapy.imagis.pl.  W tym celu po zalogowaniu do tego serwisu wchodzimy w zakładkę "Moje produkty", a następnie wybieramy szczegóły numeru seryjnego, który właśnie aktualizowaliśmy ( lub który próbujemy uruchomic po raz pierwszy). Tam należy kliknąć w opcję "Generuj klucz”.

Numer urządzenia/Numer karty SD do generacji klucza:

W wyniku czynności "Generuj klucz”. pojawi się rubryka albo z domyślnie już wpisanym numerem urządzenia GPS (wpisany bladą czcionką), bądź pusta rubryka, w którą należy wpisać numer swojego urządzenia GPS (używając dużych liter). Numer urządzenia/numer karty SD odczytujemy ze środkowego pola w oknie o nazwie „Odblokowanie Map” na ekranie nawigacji PND (po przeprowadzonej instalacji) lub z okna Ustawienia/MapaMap Info (przed instalacją). Jeżeli pole numer urządzenie jest już wypełnione należy kliknąć przycisk "Generuj" i na koncie użytkownika pojawi się klucz odblokowujący, który należy wpisać w oknie o nazwie „Odblokowanie Map” na ekranie nawigacji PND.

Numer urządzenia nie znajduje się na przewodnikach, instrukcjach i obudowach urządzeń.

 

21. Gdzie znajdę klucz aktualizacyjny?

(Dotyczy wybranych produktów z mapami Europy)

 

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia PND do nawigacji, w ustawieniach programu nawigacyjnego MapaMap w zakładce „MapaMap INFO” pojawi się klucz aktualizacyjny. Składa się z ciągu 8 liter i cyfr, które trzeba będzie wpisać podczas rejestrowania urządzenia PND.

 

 

 

 22. Windows 8 i 10 a brak wsparcia i synchronizacji z urządzeniami Windows CE.
Przy systemach WIndows 8 i 10 Microsoft przestał wspuerać program do synchronizacji z urządzeniami opartymi o system Windows CE.
W takiej sytuacji aktualizację należy wykonać za pomocą pliku archiwum zip - urządzenie musi być widoczne w systemie jako pammięć masowa (posiadać ustawienia/tryb USB)
W przyadku starszych urządzeń bez tej funkcji i bez wygenerowanego klucza istnieje możliwość wgrania aktualizacji mapy na kartę pamięci i po kontakcie z Pomocą Techniczną wygenerowanie nowego klucza dla nowego urządzenia.
Istnieje też możliwość przesłania do Nas urządzenia w celu wykonania aktuaizacji przez naszych racowników - usługa odpłatna, koszt 30 zł za instalację.