Do pobrania z naszego serwisu

 

A k t u a l i z a c j e   m a p y Pobierz

Zamówiona aktualizacja mapy jest dostępna pod linkiem www.mojemapy.imagis.pl w zakładce "Do pobrania".

 

 

A k t u a l n e   i n f o r m a c j e   d r o g o w e

Informacje Drogowe - Pobierz bezpłatnie do MapyMap zdarzeniaPobierz

i utrudnienia na Polskich drogach, które zawierają informacje          

przekazywane online przez GDDKiA oraz społeczność MapyMap.

Opcja dla  urządzeń PND z systemem Windows CE.

                   

                                                                                                                        

   

                                                

Pobierz

MapaMap  P O L S K A   for   A n d r o i d ™

Bezpłatna 7 dniowa wersja TRIAL.

Nawigacja z mapą Polski na telefon/tablet z sytemem Android™

 

 

 

Pobierz

MapaMap  E U R O P A   for  A n d r o i d™

Bezpłatna 7 dniowa wersja TRIAL.

Nawigacja z mapą Europy na telefon/tablet z sytemem Android™

 

 

 

Pobierz

MapaMap Truck P O L S K A for A n d r o i d ™                               

Bezpłatna 7 dniowa wersja TRIAL.                                                  

Nawigacja z mapą Polski  dla samochodów ciężarowych

na telefon/tablet z sytemem Android™

 

 

MapaMap Truck E U R O P A for A n d r o i d ™ Pobierz

Bezpłatna 7 dniowa wersja TRIAL.

Nawigacja z mapą Europy dla samochodów ciężarowych

na telefon/tablet z sytemem Android™

 

 

 Pobierz

I n s t r u k c j a   o b s ł u g i   MapaMap

Instrukcja obsługi oprogramowania do nawigacji MapaMap.